• Termeni și Condiții

  www.reikiromania.com (denumit în continuare “Site-ul”) aparține societății comerciale SHANTI E.V.U. SRL, cu sediul în Municipiul Ploiești, Str. BARAOLT, Nr.13, Bl.47, Sc. A, Et. 4, Ap.25, Jud. Prahova, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J29/2226/24.10.2005, CUI: 18068521. Prezentul document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza Site-ul. Site-ul cuprinde și diverse domenii și sub linkuri aparțînând societății comerciale SHANTI E.V.U. SRL („Societatea”).
  Accesul și folosirea Site-ului se face în termenii și condițiile de mai jos. Folosirea Site-ului, înregistrarea și accesul la servicii și produse presupune implicit acceptarea fără obiecții și/sau rezerve a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care rezultă din acceptarea acestora. Serviciile și produsele oferite de Site sunt rezervate persoanelor fizice și juridice. Termenii și condițiile de folosire a acestor produse și servicii pot fi modificate de către Societate în orice moment, fără înștiințarea în avans a utilizatorului. Utilizatorul (termen prin care înțelegem persoană fizică sau juridică care folosește Site-ul) va putea accesa în permanentă termenii și condițiile de folosire a serviciilor și produselor pentru a le putea verifică în orice moment.

  ACCES

  Folosirea Site-ului este permisă pentru oferirea și obținerea de informații. Orice folosire în alte scopuri decât acesta este interzisă. Pentru a accesa Site-ul, serviciile, produsele și informațiile puse la dispoziție pe Site aveți nevoie de acces la internet. Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru siguranță acestui Site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

  2. REGULI DE FOLOSIRE

  Societatea sau terțe părți pot oferi autorizat, prin intermediul Site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse de internet. Societatea nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de formă, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale existente pe site-urile respective. Societatea nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupus cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective. Societatea își rezervă dreptul de a împiedică prin orice mijloace și de a cere pedepsirea conform legilor în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea Site-lui, a conținutului sau siguranței acestuia sau încercarea de a atacă sau compromite Societatea sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu Site-ul este de competență instanțelor competențe de la sediul Societății.
  Nu sunt permise:
  – copierea, multiplicarea, distribuirea, stocarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor aflate pe acest Site;
  – încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui Site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
  – încercarea de a scana, sondă sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Societății sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Societății care nu sunt publice, fără autorizație;
  – folosirea oricăror adrese de e-mail publicate pe Site pentru distribuirea lor pe liste de trimitere de e-mail sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
  Încălcarea oricăreia dintre aceste reguli presupune răspunderea civilă sau penală, după caz Societatea va cerceta faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

  3. CONFIDENȚIALITATE

  Informația pe care dvs. o furnizați despre dvs. către www.reikiromania.com va fi folosită doar în conformitate cu termenii Confidențialitate și Informații Personale (art. 7 din prezentul document) ai www.reikiromania.com.
  4. ÎNREGISTRARE, PAROLE ȘI RESPONSABILITĂȚi
  Pentru a folosi serviciile și produsele oferite de site-ul www.reikiromania.com, va obligați să:
  1) oferiți date reale, complete și corecte despre dumneavoastră așa cum este cerut în formularul de contact de pe Site;
  2) păstrați și innoiti, atunci când situația o cere, datele de înscriere pentru a fi adevărate, exacte și complete. Sunteți de acord să faceți această eventuală completare în cel mult 10 de zile de la dată la care s-au produs schimbările.
  Dacă veți oferi informații care nu sunt reale, inexacte sau incomplete Societatea are dreptul să va facă răspunzător, dumneavoastră fiind obligat să reparați orice pagubă, de orice natură, pe care ați produs-o Societății și/sau Site-ului și totodată să apărați Societatea față de orice pretenții ale terților, de orice natură, pornite din acțiunile de care dvs va faceți vinovat. De asemenea, www.reikiromania.com nu răspunde în niciun mod de informațiile și datele publicate, difuzate sau trimise de către utilizatorii săi. Cu toate acestea, Societatea își rezervă dreptul că oricând, unilateral, să verifice acuratețea și corectitudinea informațiilor oferite de către dumneavoastră și să acționeze în consecință, potrivit celor de mai sus.

  5. DISPONIBILITATEA ȘI CALITATEA SERVICIULUI

  Societatea își rezervă dreptul de a modifică sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile și produsele oferite pe Site, cu sau fără un anunț în avans. Societatea nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau oprirea serviciilor și produselor disponibile prin intermediul Site-ului. Înțelegeți și sunteți în mod expres de acord că folosirea Site-ului se face pe propria dumneavoastră răspundere și totodată că serviciile și produsele sunt oferite potrivit principiului „așa cum sunt disponibile”. Nu se acordă și nici nu este recunoscută nici o garanție comercială implicită sau expresă și nici adaptări cu scopul de a îndeplini un anumit scop sau o calitate mulțumitoare proprie utilizatorului.

  6. LIMITAREA RĂSPUNDERII

  Societatea nu oferă nicio garanție că:
  – informațiile vor împlini toate solicitările dumneavoastră
  – serviciile sau produsele vor fi furnizate neîntrerupt, la timp, în siguranță sau fără erori (din motive care nu țin de www.reikiromania.com, ci de factori externi)
  – rezultatele care se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
  – calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele dumneavoastră.
  Utilizatorul este singură persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează Site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea rezultă din descărcarea de informații, servicii și produse de pe Site. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de pe Site sau prin intermediul serviciilor și produselor Site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este menționată expres în Termenii și condițiile de folosire. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe sau indirecte, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Societatea a fost informată în avans de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
  – folosirea sau imposibilitatea utilizării informațiilor Site-ului;
  – costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii cumpărate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe Site;
  – declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor și produselor Site-ului;
  – orice altă problema legată de serviciile și produsele Site-ului.
  Societatea nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui Site sau ale conținutului sau.

  7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

  Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, societatea comercială SHANTI E.V.U. SRL are obligația de a administra cu bună-credință, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile menționate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, și servicii de comunicații electronice. Dumneavoastră sunteți în mod expres de acord cu oferirea de informații către Site, în mod corect, cu bună credință și conform realității, și folosirea de către Societate a acestora. Prin trimiterea de informații către Site se înțelege oferirea, în cazul persoanelor fizice, a următoarelor: nume, prenume, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), email, iar în cazul persoanelor juridice a următoarelor: datele și elementele de identificare ale companiei în scopul oferirii către utilizator a serviciilor și produselor Societății. Trimiterea de informații către Site reprezintă acceptul utilizatorului acordat Societății că liber de orice obligație privind achitarea unei plăti și/sau remunerații, neexclusiv și pe termen nelimitat, să prelucreze aceste infomatii prin orice mijloace, prin operațiuni precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, copierea, folosirea, distribuirea/transferul către terți, inclusiv în străînătate, către alți distribuitori și contractori locali și din străînătate cu care Societatea este în relații contractuale. Societatea asigura păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal și a celorlalte informații. Această obligație nu se aplică în cazul informațiilor dezvăluite de către dumneavoastră deliberat unor terți. Astfel, Societatea păstrează informațiile trimise de către dumneavoastră în baza de date și în condiții de siguranță, le prelucrează conform legii, cu bună-credință, în scopuri legitime, pentru furnizarea serviciilor și produselor sale. Aceste informații vor fi folosite numai în scopul pentru care au fost oferite și nu vor face obiectul unor servicii și produse nedeclarate pe Site la momentul trimiterii. Pe viitor aceste informații ne permit să va ținem la curent cu activitatea noastră sau, după caz, să desfășurăm viitoarea noastră relație. Prin achiziționarea unor servicii și produse ale Site-ului, sunteți de acord să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Societate, partenerii contractuali ai Societății, alte companii din același grup cu Societatea, furnizori de servicii și bunuri. Conform prevederilor legale aveți dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va opune prelucrării datelor personale și de a solicită ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteți adresa printr-un email la adresa contact@reikiromania.com sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență a Societății, Municipiul Ploiești, Str. BARAOLT, Nr.13, Bl.47, Sc. A, Et. 4, Ap.25, Jud. Prahova
  , în atenția departamentului de marketing. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Înțelegeți și sunteți de acord că opunerea la folosirea acestor informații reprezintă imposibilitatea oferirii serviciilor și produselor de către Societate și o absolvă pe această de orice răspundere în acest sens. Societatea nu răspunde de atacurile având că scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, Societatea își rezervă dreptul de a consideră aceste materiale publice și lipsite de protecția dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea Societății, libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi folosite în orice scop de către Societate, fără obligația de a acordă despăgubiri pentru folosirea lor.

  8. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  Societatea oferă acces liber la Site și va autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale. Dreptul de autor pentru toate informațiile aflate pe acest Site este deținut de Societate sau de afiliații/partenerii săi. Niciun material de pe acest Site nu poate fi reprodus parțial, în totalitate sau modificat fără acordul explicit, în avans și scris al Societății. Conținutul acestui Site, textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea Societății sau a afiliaților/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest Site ale altor site-uri sau invers, fără un acord în avans scris al Societății. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul anterior scris al Societății, această nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care Site-ul ar putea fi legat, pentru materialele publicate pe acest Site de către alte persoane decât cele autorizate de Societate și își rezervă dreptul de a solicită pedepsirea conform legilor în vigoare a oricărei acțiuni de acest fel. În cazul în care utilizatorii trimit diverse materiale pentru a fi publicate pe Site (fotografii, imagini video, texte, etc), materiale cerute sau nu în paginile site-ului, Societatea își rezervă dreptul de a hotărî dacă, când, în ce condiții și unde respectivele materiale vor fi făcute publice. Astfel de materiale devin proprietatea Societății în momentul trimiterii lor de către utilizatori, libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi folosite în orice scop de către Societate, fără obligația de a acordă despăgubiri pentru folosirea lor. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor și produselor, accesul sau folosirea serviciilor și produselor sau informațiilor puse la dispoziție de Societatea prin intermediul Site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
  Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații printr-un email la adresa contact@reikiromania.com sau trimiterea unei cereri scrise, datată și semnată la adresa de corespondență a Socetatii: Municipiul Ploiești, Str. BARAOLT, Nr.13, Bl.47, Sc. A, Et. 4, Ap.25, Jud. Prahova
  Declarația de confidențialitate stabilește modul în care www.reikiromania.com folosește și protejează orice informație cu caracter personal pe care o transmiteți către www.reikiromania.com de fiecare dată când vizitați acest website.
  www.reikiromania.com dorește să va asigure că sunteți protejați împotriva distribuirii datelor cu caracter personal către terți. Toate datele dumneavoastră cu caracter personal transmise către noi pentru a va identifica corect atunci când folosiți website-ul nostru vor fi folosite în deplin acord cu declarația prezența de confidențialitate.
  www.reikiromania.com își rezervă dreptul de a opera modificări ale politicii de respectare a confidențialității datelor clienților prin actualizarea periodică a paginii web de față. Va recomandăm în consecință să vizitați mai des pagină care prezintă declarația noastră de confidențialitate pentru a va asigura că sunteți de acord cu schimbările operate. Declarația de confidențialitate de față întră efectiv în vigoare începând cu 01.01.2018.
  Putem colecta următoarele categorii de date personale:
  – numele și prenumele
  – informațiile de contact, inclusiv adresa de email
  – informații cu caracter demografic precum codul poștal, preferințe și interese personale
  – alte informații utile pentru efectuarea de sondaje clienților și/sau crearea de oferte promoționale

  Ce putem face cu informațiile colectate

  Vă cerem anumite informații cu caracter personal în general pentru a vă înțelege mai bine preferințele și a fi capabili să va oferim servicii și produse îmbunătățite și în particular pentru următoarele motive:
  – Păstrarea unei arhive interne.
  – Putem folosi anumite informații pentru a ne îmbunătăți serviciile și produsele.
  – Putem trimite uneori email-uri promoționale despre serviciile și produsele noi, ofertele speciale sau alte informații pe care considerăm că le veți găși interesante folosind adresa de email transmisă către noi.
  – Din când în când putem folosi datele dumneavoastră personale pentru a va contacta în scopuri promoționale și de sondare a pieței. Putem să va contactăm prin email, la telefon, sau folosind serviciile tradiționale de poștă. Putem de asemenea folosi informațiile dumneavoastră pentru a adapta website-ul nostru la cerințele și interesele dumneavoastră.

  Securitatea datelor

  Dorim să va asigurăm că securitatea datelor dvs. cu caracter personal este bine protejată. Pentru a preveni accesul neautorizat la datele dvs. sau divulgarea acestora către terți am pus la punct mai multe proceduri adecvate, fizice, electronice și administrative, care să securizeze și să protejeze toate datele pe care le colectăm din mediul online.

  Cum folosim modulele cookie

  Un modul cookie este un fișier de dimensiuni mici preluat din mediul online care va cere permisiunea de a fi plasat pe harddisk-ul dumneavoastră. Odată ce va dați acceptul fișierul este imediat adăugat într-un folder special și poate fi folosit pentru analize ale traficului pe Internet sau să înștiințeze atunci când doar un anume website este vizitat. Modulele cookie permit aplicațiilor web să interacționeze cu dvs. că și cum ar fi persoane reale.
  Aplicația web poate astfel ajusta funcțiile sale la nevoile dvs. specifice, la preferințele sau antipatiile dvs. prin culegerea și memorizarea de informații particularizate.
  Noi folosim module cookie pentru înregistrarea traficului pe fiecare dintre paginile website-ului nostru. Acest lucru ne ajută să facem analize eficiente pentru îmbunătățirea și ajustarea website-ului nostru în funcție de preferințele clienților. Folosim informațiile procurate astfel exclusiv în scopuri de analiză statistică după care îndepărtăm toate datele cu caracter personal din întregul sistem.
  Pe ansamblu, modulele cookie ne ajută să va oferim un website calitativ superior, permițându-ne să monitorizăm ce pagini considerăți dvs. că va sunt utile și ce pagini nu va stârnesc interesul. Sub nici o formă un modul cookie nu ne va oferi accesul direct în calculatorul dumneavoastră sau accesul la datele dvs. confidențiale, mai puțîn acele informații pe care sunteți de acord în mod explicitsa ni le împărtășiți.
  Puteți în orice moment să va dați acordul sau să refuzați instalarea modulelor cookie în sistemul dumneavoastră. Cele mai multe browsere web vor acceptă însă aceste module în mod automat, dar dumneavoastră puteți modifică manual setările cerând browser-ului să refuze acele module cookie pe care nu le doriți prezente în sistemul dumneavoastră. Acest lucru însă va poate restricționa accesul complet la serviciile și produsele website-ului nostru.
  Linkuri către alte website-uri
  Website-ul nostru poate conține linkuri către alte website-uri de interes. Totuși, odată ce ați folosit unul dintre aceste linkuri și ați părăsit website-ul nostru, trebuie să fiți conștienți de faptul că noi nu mai avem nici un control asupra protejării confidențialității dvs. pe parcursul vizitei către un alt website. În consecință, nu suntem responsabili pentru protejarea confidențialității datelor dvs. personale în acord cu declarația noastră de confidențialitate deoarece alte website-uri pot avea o politică diferită din acest punct de vedere. Trebuie deci să acordați atenție acestui aspect și să consultați declarația de confidențialitate a website-ului în cauza.
  Cum puteți controla folosirea datelor dumneavoastră personale
  Puteți alege să restrictionati colectarea sau folosirea datelor dumneavoastră personale în următoarele moduri: de fiecare dată când vi se cere să completați un formular pe website-ul nostru, căutați căsuța de opțiuni personale, pe care dacă o bifați veți indică că doriți că informațiile oferite să fie folosite în scopuri de marketing. Dacă v-ați dat deja acordul de folosire a datelor dvs. personale în scopuri de marketing, va puteți schimbă opțiunea trimițându-ne o notă informativă scrisă sau un email la adresa contact@reikiromania.com
  Noi nu vom vinde, distribui sau da spre folosință datele dumneavoastră personale către terți decât dacă avem permisiunea dumneavoastră expresă sau dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru. Putem folosi datele dvs. personale pentru a va trimite materiale promoționale ale terților despre care noi credem că va pot interesa numai dacă ne dați de știre că doriți să se întâmple acest lucru.
  www.reikiromania.com nu va vinde, distribui sau da spre folosință datele personale ale unui utilizator decât dacă acesta nu a respectat termenii și condițiile noastre de utilizare sau dacă se încalcă drepturile legale de folosire a serviciilor și produselor noastre. În asemenea situații de abuz față de serviciile și produsele oferite de www.reikiromania.com va fi analizat fiecare caz în parte, iar informațiile cu caracter personal relevante pot fi transmise către compania în cauza sau persoană care a fost victima unui astfel de abuz.
  Puteți cere informații detaliate despre natură datelor dvs. personale pe care le deținem noi. Dacă doriți o copie a informațiilor deținute de noi va rugăm să ne scrieți folosind adresa listată la sfârșitul acestei pagini.

  Newslettere

  www.reikiromania.com folosește serviciile de email că modalitate de contactare a clienților săi. La înregistrarea că abonat sau la completarea unui formular de contact de pe website-ul www.reikiromania.com, utilizatorul trebuie să fie de acord cu primirea fără drept de refuz a email-urilor cu caracter non-promoțional. Pentru a bloca primirea acestor email-uri din partea www.reikiromania.com trebuie să renunțați la drepturile de abonat și să nu mai beneficiați astfel de produsele și serviciile noastre.
  www.reikiromania.com poate trimite de asemenea și email-uri promoționale periodice (ex. oferte speciale).
  Informația suplimentară colectată pentru fiecare newsletter trimis se referă la:
  – numărul de newslettere consultate
  – numărul de clickuri pentru fiecare link conținut în newsletter
  Metodologia de abonare/dezabonare la newsletterele promoționale www.reikiromania.com
  Fiecare utilizator își poate exprimă dreptul de a primi newslettere din partea Societății prin oferirea adresei sale de email completând unul din formularele de abonare disponibile pe site-ul www.reikiromania.com.
  Fiecare newsletter primit conține informații clare despre expeditor și metodele de dezabonare. Dezabonarea se produce la câteva secunde după ce a fost apăsat linkul de dezabonare și nu vor mai fi trimise alte email-uri către utilizatorii care au ales să nu mai primească informația în cauza, decât dacă aceștia aleg să se aboneze din nou la newsletter.
  Modificări ale declarației de confidențialitate
  Putem modifică politică de respectare a confidențialității datelor clienților din când în când. Dacă/Când www.reikiromania.com operează modificări ale declarației de confidențialitate, vom fi pregătiți să va atragem atenția asupra acestui lucru atât pe pagină noastră de start cât și prin trimiterea de emailuri către utilizatorii care ne-au dat permisiunea să facem această. Vom poștă toate modificările operate pe această pagină, în consecință asigurați-va că ne vizitați și aici în mod regulat. Rămâneți totuși încrezători că indiferent de modificările aduse Politicii noastre de Confidențialitate nu vom folosi nici pe viitor informațiile dumneavoastră personale într-o manieră altă decât cea stipulată în prezența Declarație de Confidențialitate, mai puțîn în situațiile în care primim acordul dumneavoastră direct.
  Contactați www.reikiromania.com în legătură cu politică de confidențialitate
  Dacă veți consideră că informațiile de natură personală care va privesc în mod direct și pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete va rugăm să ne trimiteți un email cât mai repede posibil, la adresa specificată mai jos. Vom corectă în timp util toată datele asupra cărora ne-ați atras atenția. Dacă aveți și alte întrebări privitor la politică noastră de confidențialitate sau felul în care colectăm și folosim informațiile personale, va rugăm de asemenea să ne contactați la adresa:

  Adresa poștală

  SHANTI E.V.U. SRL (www.reikiromania.com)

  Adresa: Municipiul Ploiești, Str. BARAOLT, Nr.13, Bl.47, Sc. A, Et. 4, Ap.25, Jud. Prahova

  Telefon: 072 367 8281