• Politica de confidențialitate

 • Datele noastre de contact:

  SHANTI E.V.U. SRL

  Mail: contact@reikiromania.com  

  Adresa: Municipiul Ploiești, Str. BARAOLT, Nr.13, Bl.47, Sc. A, Et. 4, Ap.25, Jud. Prahova

  Începând cu 25 mai 2018 va întră în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice prin prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestora, regulament care va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

  SHANTI E.V.U. SRL se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE și te informează prin “politică de confidențialitate” asupra drepturilor tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

  Prelucrarea datelor

  SHANTI E.V.U. SRL prelucrează datele cu caracter personal în scop legal, în scop de informare, dar și de marketing direct, pentru a te ține la curent cu noile noastre produse și servicii conform căutărilor tale efectuate în site-urile noastre, după abonarea ta la alertele noastre, oferindu-ne acordul de procesare al acestora.

  Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal este constituit din contractul de prestări servicii și livrare de produse către persoanele fizice sau juridice interesate de acest tip de produse/servicii și sunt de acord cu Termenii și condițiile menționate pe site.

  Privitor la scopul de marketing direct, te asigurăm că selectăm și analizăm datele cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa, adresa mail, număr telefon pentru a putea lua legătură cu ține, cu ușurință.

  Pentru a determina perioada prelucrării datelor personale, luăm în calcul perioada contractuală până la expirarea obligațiilor legale, termenele de arhivare – pentru clienții persoane juridice, iar pentru persoane fizice – în termen de 10 zile de la primirea unei cereri specifice, semnată și datată, transmisă la sediul nostru din: Municipiul Ploiești, Str. BARAOLT, Nr.13, Bl.47, Sc. A, Et. 4, Ap.25, Jud. Prahova.

  Drepturile tale

  Dreptul de acces – ai dreptul să obții de la noi o confirmare de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă este cazul, și acces la acestea privind modalitatea în care sunt prelucrate;

  Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul să îți primești datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, date care pot fi transmise direct altui operator, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;

  Dreptul la opoziție – când prelucrarea datelor cu caracter personal are ca scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.

  Dreptul la rectificare – ai dreptul la corectarea datelor cu caracter personal inexacte;

  Dreptul de a fi uitat (ștergerea datelor) – ai dreptul de a solicită ștergerea datelor personale pentru următoarele motive: nu mai sunt necesare în îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal etc.

  Dreptul la restricționarea prelucrării

  Îți poți exercită aceste drepturi trimițând o cerere scrisă, semnată și datată, la sediul nostru din: Municipiul Ploiești, Str. BARAOLT, Nr.13, Bl.47, Sc. A, Et. 4, Ap.25, Jud. Prahova.

  Ce date colectăm?

  Date de identificare: nume, prenume, adresa.

  Date de contact: adresa de e-mail, numere telefon etc.

  Date de tranzacționare: detalii referitoare la plăti și achiziții din site-urile noastre;

  Date tehnice: date de logare, IP, tip și versiune browser, setare fus orar și locație, sistem operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile;

  Date utilizare: cum să folosești paginile noastre web, serviciile etc;

  Date marketing și comunicare.

  NU colectăm și prelucrăm nicio dată sensibilă despre ține: rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viață și orientare sexuală, sănătate, date genetice, infracțiuni penale etc.

  Utilizând site-urile noastre îți putem colecta automat date tehnice și acțiuni de navigare prin utilizarea de fișiere cookie și tehnologii similare. Citește politică noastră care vizează fișierele Cookies AICI!

  Surse terțe: Există posibilitatea primirii de date cu caracter personal din surse terțe sau publice, spre exemplu: Google, Facebook, Tawk.to, Registrul Comerțului etc.

  Marketing

  Primești comunicări de marketing dacă te-ai abonat la newsletterul noastru, ai acceptat “Termenii și Condițiile” și “Politică de confidențialitate” de pe site-ul  www.reikiromania.com și ai bifat căsuța de comunicări de marketing.

  Datele tale cu caracter personal vor fi utilizate numai pentru a te informa în legătură cu noi lansări de servicii/produse ale noastre sau ale clienților noștri.

  Este posibil că datele tale să ajungă și către terțe părți numai în următoarele situații:

  Dacă vom folosi serviciile de externalizare ale unei firme de servicii IT și administrare sistem;

  Către Administrația Fiscală, organe de reglementare și alte autorități din România care solicită raportarea activităților de procesare.

  Datele tale cu caracter personal sunt securizate, iar accesul la acestea este limitat angajaților și terțelor părți, care se supun obligației de confidențialitate.

  Pentru orice alte informații legate de prelucrarea datelor personale, scrie-ne la contact@reikiromania.com.

  Îți mulțumim!

  Echipa Reiki România